verzekeringen en risico's

Risico’s en verzekeringen

Geld lenen kan risico’s met zich mee brengen. Zo bestaan er onvoorziene omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid. Om deze risico’s te beperken, bestaan er risico beperkende verzekeringen.

Risico’s bij een lening

Bij het afsluiten van een lening ga je er vanuit de maandelijkse afgesproken aflossingsbedragen te kunnen bekostigen. Mocht je thuissituatie of persoonlijke situatie plots veranderen, kan dit ook financiële gevolgen met zich meebrengen. Om deze financiële risico’s te beperken en af te dekken, bestaan er verzekeringen. We zetten de soorten risico’s met bijbehorende leningen voor je op een rijtje:

Wat gebeurd er bij overlijden?

Om ervoor te zorgen dat nabestaande niet in financiële problemen komen als jij overlijdt, bestaan er overlijdensrisicoverzekeringen (ook wel ORV). Heb je een partner en komt één van de twee te overlijden, dan blijft de achterblijvende partner achter met hoge kosten. Een overlijdensrisicoverzekering keert dan geldbedrag uit die dit voorkomt.

Leningen en arbeidsongeschiktheid

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (ook wel: AOV) fungeert als financieel vangnet voor ondernemers die door ziekte voor een langere periode niet kunt werken. De kosten voor eenarbeidsongeschiktheidsverzekering lopen uit een en u kunt voor een deel zelf bepalen hoeveel premies u wilt betalen.

Leningen en werkloosheid

De werkloosheidsverzekering is een aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wordt je werkloos, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een werkloosheidsuitkering. De hoogte van deze uitkering wordt bepaald op basis van het laatstverdiende loon. Kun je tijdens en na deze periode de kosten van de lening nog wel dragen? Een werkloosheidsverzekering zorgt ervoor dat als je onvrijwillig werkloos wordt, er tijdelijk geld uitgekeerd wordt zodat je de lasten kunt blijven dragen.

Scroll to Top